درگاه USB مودم VMG۱۳۱۲-T۲۰B جهت ۳G Backup هست و هر زمان DSL قطع شود، کاربر میتواند از اینترنت سیم کارت استفاده کند.
این مورد را هم در مشخصات ذکر کنید.
جهت این کار کاربران نیاز به یک دانگل ۳G زایکسل دارند.