جالبه اما اینا دس بالا گرفتن یه ساعت دوتا۲ زیر ۱۰۰ مگ هست طرفای ۶۰~۷۰ مگ