با توجه به تجربه شخصی در مورد خرید و استفاده چندین نوع گوشی از برندهای مختلف طی چندین سال و آسیب دیدن آنها،به نظر من هزینه کردن برای گوشی گرانقیمت اشتباه هست و این گوشی میتونه انتخاب مناسبی باشه،البته گرچه که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی خرید این گوشی برای بسیاری از هموطنان سخت میشه