مطالب خوبی بود ممنون
سوکت شبکه این اکستندر خروجی هست یا ورودی؟
یعنی به وسیله wifi امواج رو تبادل کنه و با کابل اترنت دیتا رد و بدل کنه؟
یا بوسیله کابل اترنت دیتا رد و بدل کنه و بصورت wifi بده؟ هر دو حالت امکانش هست؟