من نمی فهمم این وزیر جوان میون بقیه وزرای نا جوان! چ اصراری ب خودشیرینی داره!!!!!
بابا مگه مجبوری؟
یکی دیگه وزیرت کرده کسی ک بهت کاری نداره. بشین دوران وزارتت یا تموم شه یا با تجربه بیشتر بری ی جایگاه دیگه!
رفتی ۱۰۰ گیگ بدی ب ملت، زدی سرعت اینترنت و اعصاب داغون این ملت دلشکسته و خسته رو بهم ریختی …
ملت ک گدای ماهی ۴۰-۵۰ تومن پول نت نبودن مرد مومن .. ملت با نداشتن ماسک و ژل ضدعفونی ک پای جونشون در میونه دارن کلنجار میرن اونوقت ب کجای دل شکستشون این چندرغاز بابت خرید نت خونگی، بر میخورد؟؟ ها؟؟؟
خیلی دلم میخاد بدونم این ایده های کهکشانی رو این وزیر جوون از کجاش روو میکنه؟؟