من این مدل دارم آکبند برای فروش اگه کسی خریدار هست به این آدرس مراجعه کند
https://goo.gl/xbU2yJ